Kes oleme

MTÜ

Ülevaade MTÜ Nõmme Klaasi- ja Keraamikastuudio tegevusest

MTÜ Nõmme Klaasi- ja Keraamikastuudio on asutatud  07. märtsil 2008 aastal eesmärgiga tagada lastele ja täiskasvanutele kunstialase huviharidusega tegelemise võimalus ning pakkuda kunstnikele võimalust oma tööde teostamiseks. 

MTÜ juhatuse liikmed on: 
esimees Anna-Maria Vaino, lõpetanud BA TLÜ kunstiõpetaja 2004 a. ( diplomitöö - Jüri kiriku  altari kõrval asuvate akende sulatustehnikas vitraažid), 2012  MA TLÜ kunstiõpetaja; Töötab  MTÜs Väike Päike, kus annab muusika-, loovus- ja kunstitunde lastele ja täiskasvanutele, ning viib alates 2004.aastast läbi projektipõhiselt Kiili vallas Nabala kunstistuudio tööd (koostöös Kiili Vallavalitsusega).
Piret Ellamaa, lõpetanud BA TLÜ kunstiõpetaja 2003 a. (diplomitöö - sulatustehnikas vitraažid), 2009 MA EKA klaasikunst (MA töö – sulatustehnikas skulptuuride seeria “Parandused”). Töötab Design Works`is keraamikuna ning Eesti Kunstiakadeemias meistri ja õppejõuna.
Tiia Põldmets, lõpetanud BA TLÜ kunstiõpetaja 2002 a. (diplomitöö - vahasulatustehnikas klaasskulptuurid) töötab Viimsi Keskkoolis kunstiõpetajana.
 
MTÜ esimesed tegevusaastad hõlmasid stuudio ruumide välja ehitamist ja töökõlbulikuks muutmist. Ehitustegevuse jaoks oleme Kohaliku Omaalgatuse Programmist saanud toetust neljal korral. Kursuste ja ürituste läbi viimist on Kohaliku Omaalgatuse Programm toetanud 5 korral.
 
Oma põhitegevusega - kursuste korraldamisega – oleme tegelenud  2011. aasta veebruarist. Viime läbi iganädalasi keraamika- ja klaasikursusi lastele ja täiskasvanutele. Lisaks korraldame koolivaheaegadel laste kunstilaagreid ning klaasi- ja keraamikakursuseid asutustele ja sõpruskondadele. Tegeleme loominguga kasutades materjalina klaasi ja savi ning teostame auhindade, kinkide, meenete jms. tellimusi.